O'SULLIVAN Patrick History

Old Xaverians Hockey Club

Age: 29

Matches Played

Match # Date/Time Details Scoreline Minute Goals Cards
8 19 Apr 2022 20:00 XHC v NWL (MVL1) 6 - 1 7
14 23 Apr 2022 15:30 PHC v XHC (MVL1) 2 - 0 DNP
21 7 May 2022 12:30 SKHC v XHC (MVL1) 0 - 2 X 67
26 15 May 2022 15:30 XHC v YVHC (MVL1) 2 - 3  
46 18 Jun 2022 18:00 XHC v PEGS (MVL1) 2 - 2  
55 26 Jun 2022 14:00 XHC v PHC (MVL1) 1 - 2  
57 9 Jul 2022 14:00 NWL v XHC (MVL1) 1 - 4