GRAHAM Darby History

North West Lightning

Age: 26

Matches Played

Match # Date/Time Details Scoreline Minute Goals Cards
22 7 May 2022 14:00 NWL v MON (MVL1) 1 - 1 12
31 21 May 2022 15:30 NWL v SKHC (MVL1) 5 - 0  
42 4 Jun 2022 15:30 YVHC v NWL (MVL1) 2 - 0 11
49 19 Jun 2022 15:30 NWL v PHC (MVL1) 1 - 2 15 32
72 30 Jul 2022 15:30 NWL v WER (MVL1) 1 - 2 14
76 6 Aug 2022 15:30 SKHC v NWL (MVL1) 0 - 1 5