BUSKO Jaxom (GK) History

Yarra Valley Hockey Club

Age: 25

Matches Played

Match # Date/Time Details Scoreline Minute Goals Cards
36 28 May 2022 15:30 SKHC v YVHC (MVL1) 1 - 8 X
73 30 Jul 2022 15:30 YVHC v XHC (MVL1) 1 - 1 X
78 6 Aug 2022 15:30 MON v YVHC (MVL1) 1 - 2 X
87 20 Aug 2022 15:30 NWL v YVHC (MVL1) 0 - 1